Muzaffer Şafak: İzleyici ve dinleyiciler medyada velinimettir

Müşteri , ticarethane ve işletmeler için nasıl önemli ve gerekliyse izleyiciler ve dinleyicilerde klasik medyadaki rekabetin artması nedeniyle ayni öneme sahip olmaya başladı.

İnternetin gelişmesi ve bu mecra üzerinde iletilen çok sayıdaki başarılı yayın ve yayıncıların son yıllarda artması ve bu yayınlarda teknolojinin imkan tanımasıyla ve interaktif yöntemlerin yayınlarda kullanılmasıyla izleyicilerin dikkatini ve ilgisini çekmeye başlamıştır.

Bu durum, katılımcı Televizyon ve Radyo yayıncılığında yeni bir yöntem ve yönelimi gündeme getirdi. Uzun süredir, izleyiciler bu tarzı zaten sosyal medya da sıkça kullanıyor ve talep ediyor.

Elbette, internette sosyal medyada kullanılan katılım ve interaktif yayıncılığın başarısı ve katılımcıların sayısının her geçen gün artmaya başlaması ana akım medyanın da dikkatine çekmeye başladı.

Yayın kuruluşlarının sunduğu her türlü içerikleri izleyiciler çok çeşitli seçeneklerinin olması nedeniyle kayıtsız şartsız izlemiyor, artık seçiyor eleştiriyor, yada izlemiyor.

Gerçekten, günümüzde insanlar her konuda edilgen kalmayı , sadece izlemeyi, dinlemeyi ,seyretmeyi, istemiyor birey olmanın gereklerini ben de buradayım benim de söyleyeceklerim var diye sesini yükseltmesi sadece ülkemizde değil yayıncılığın her alanda gelişen ve büyüyen bir trend olarak tüm dünyada kabul görmeye başladı..

Bu trendi yükselten ve büyüten, internetin sağladığı geniş imkanlar olduğunu teslim edelim.

Tüm bunlar olurken izleyici ve dinleyici profilinin gençlerden oluştuğu ve bu kuşakların ve sayılarının ve taleplerinin artması klasik medyanın radarına girmiştir.

Bir süre sonra tüm medyanın bu konuda izleyici ve dinleyiciye dokunmanın çeşitli iletişim yöntemlerini zaman geçirmeksizin uygulayacağını göreceğiz.

Pratikte ise ana akım medyanın internet üzerinden yapılan başarılı yayınları ve içeriklerin kabul görmesi nedeniyle bu tür programları ve ilginç tarzları taklit yada kopya etmesine şahit oluyoruz. Ancak bu yayınlarda interaktivitenin gerçekleşememesi, internet yayınlarında olduğu gibi başarıyı sağlayamamaktadır.

Basit ve suyuna tirit yapımlar artık devrini kapatıyor toplumun eğitim seviyesinin yükselmesi dil eğitiminin ve kullanımının artması, yurtdışı yayınlara erişim imkanının çoğalması ana akım medya da kaliteli yapımların izleyici tarafından talep edilmesine yol açmıştır.

Artık reyting oranları aslanın ağzından daha aşağılarına inmiştir. Özetle yayınlarda kalite ( içerik ve teknik ) ve fayda ikilisi ön plana çıkmıştır. Bu kural başarılı yayıncılık, yüksek reyting ve karlılık için vaz geçilmez olacaktır.

Aslında klasik yayıncılıkta başarılı olmanın formülü çok da zor değil, örnekleri internet üzerinden yayınlanan benzer yayınlara bakmak sanıyoruz yeterli olacaktır.

Özellikle Televizyon yayıncılığında İçerik ve kalitenin yükselmesine rağmen, tüm sektörün internet yayıncılığının yükselmesi ve rağbet görmesi nedeniyle durağanlaşmaya ve diğerleri ile benzeşmeye başlaması yeni arayışlara yol açmaktadır.

Ancak internet yayıncılığı interaktif oluşu , iletim ve erişiminin kolaylığı nedeniyle klasik tek yönlü yayıncılık ile rekabette öne çıkmaktadır. Sanıyoruz yakın gelecekte online reklamcılığın hızla yükselmesinde olduğu gibi klasik Yayıncılık bu mecra ile rekabet etmesi hayli zorlaşacaktır.

Ülkemiz dışında özellikle Avrupa ülkelerine ve izleyicilerine baktığımızda gelişmeler tam da yazılanları doğrulamaktadır.

Analog / sayısal karasal yayıncılık, Digital kablodan iletilen analog ve digital TV yayıncılığı , Uydu FTA yayınlar (free to air ) yayınların izleyicilerinin ve abonelerinin azaldığı görülmektedir.

Bunun yerine çok sayıdaki internet uygulamaları ve platformlarından Televizyon ve Radyo yayınları kolay ve ekonomik olarak sabit ve mobil olarak takip edilebilmektedir.

Elbette tüm bunları belirleyen ve değiştirenin izleyicilerin profili olmaktadır. Genç kuşaklar mobil izlemeyi, kısa ve güncel eğlence temalı içerikleri talep etmeye başlamıştır. Yapılan araştırmalarda izleyicinin dram ve benzerlerini tercih etmediği görülmektedir.

Bir süre sonra klasik medyanın içerik oluşturma, sunum ve benzeri yöntemleri internet medyasında olduğu gibi teknik yetersizlikler nedeniyle gerçekleştiremese de örnek alacağını göreceğiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x